Khoảnh khắc Skytime Champions League: Bước đi xe đạp+1V5 ONE Rồng!

Chương trình bầu trời Champions League: Bước đi xe đạp+1V5 ONE Rồng!Điểm số Maradona [Không có Pemain Bola Yang Bagus]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 20 tháng 10: 3 giờ sáng Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 10, nhóm Champions League Din là vòng thứ ba của nhóm, Real Madrid đi xa 5-0