Bác sĩ của Maradona: ‘Diego đã đầu hàng trước bệnh tật’

Bác sĩ của Maradona: ‘Diego đã đầu hàng trước bệnh tật’

“Lực lượng y tế không hề mắc lỗi”, Marca dẫn lời Luque hôm 29/11. “Chúng tôi không hối tiếc gì, vì đ