Tất cả đều lộn xộn!Khi 0-3 tụt lại phía sau, Cristiano Ronaldo là cử chỉ kỳ lạ.

Tất cả đều lộn xộn!Khi 0-3 tụt lại phía sau, Ronaldo không nghi ngờ về cử chỉ và sự không hài lòng [Judi Bola 88]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 26 tháng 10, rất xấu hổ.