Quang Hải ngồi dự bị, mang đủ thứ đồ ăn vặt đến cho Văn Hậu

Quang Hải ngồi dự bị, mang đủ thứ đồ ăn vặt đến cho Văn Hậu

Đức Huy và Hùng Dũng đều đá chính trong trận đấu này