U19 Việt Nam chia điểm U19 Indonesia và một thế hệ đáng chờ đợi

U19 Việt Nam chia điểm U19 Indonesia và một thế hệ đáng chờ đợi

Cách đây gần 10 năm, chúng ta từng có một thế hệ U19 Việt Nam tài năng với nòng cốt là quân Hoàng An