gạt đi âu lo

gạt đi âu lo

Gạt mọi u lo, giờ G đ điểm!【gạt đi âu lo】:Sang Malaysia tác nghiệp sự kiện SEA Games từ cách đây hơn