Siêu kình ngư Trung Quốc khiêu khích đối thủ vì bị tẩy chay: “Bơi nhanh hơn nếu không muốn uống nước rửa chân của tôi”

Siêu kình ngư Trung Quốc khiêu khích đối thủ vì bị tẩy chay: “Bơi nhanh hơn nếu không muốn uống nước rửa chân của tôi”

Siêu kình ngư Trung Quốc nói lời thiếu tôn trọng với đối thủ. Nguồn: BBC.Trong một chương trình tại