Hai cầu thủ U23 Việt Nam cuối cùng tại Campuchia âm tính COVID-19

Hai cầu thủ U23 Việt Nam cuối cùng tại Campuchia âm tính COVID-19

Ngày 7.3, cơ quan y tế ở Phnom Penh tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đối với 2 cầu thủ Vũ Đình Hai