Huấn luyện viên tuyển Trung Quốc dành sự tôn trọng cho tuyển Việt Nam

Huấn luyện viên tuyển Trung Quốc dành sự tôn trọng cho tuyển Việt Nam

“Để đánh giá về các cầu thủ của tuyển Việt Nam, tôi cho rằng đây là một đội bóng luôn thể hiện được