Lo ngại phóng xạ Fukushima, đoàn thể thao Hàn Quốc tự thuê người nấu và sàng lọc thức ăn cho vận động viên

Lo ngại phóng xạ Fukushima, đoàn thể thao Hàn Quốc tự thuê người nấu và sàng lọc thức ăn cho vận động viên

Theo chia sẻ của tờ Independent sau khi lo ngại về thảm hoạ Fukushiama, đoàn thể thao đã tự phục vụ