Cầu thủ Argentina bỏ ảnh với vợ con, để ảnh chụp cùng Messi làm hình nền điện thoại

Cầu thủ Argentina bỏ ảnh với vợ con, để ảnh chụp cùng Messi làm hình nền điện thoại

“Chồng tôi vừa đổi hình nền điện thoại. Marcos xóa ảnh chụp các con và thay bằng một bức ảnh anh ấy