HLV Chung Hae-seong: “Nền bóng đá phát triển không được đo bằng thành công của ĐTQG”

HLV Chung Hae-seong: “Nền bóng đá phát triển không được đo bằng thành công của ĐTQG”

Sau trận đấu, HLV Chung Hae-seong đưa ra những nhận xét thẳng thắn: “Trước trận đấu, tôi đã khẳng đị