chu đệ

chu đệ

(V.League) Thanh Hóa chia tay bầu Đệ, đón chủ mới và đổi tên【chu đệ】:Chiều nay (20/11), buổi lễ bàn