Sự thiếu hụt mục tiêu tăng lên 119 ngày!Wu Lei tiếp tục thể hiện sự xuất hiện của băng ghế và không cải thiện chú thích Pemain Bola

Sự thiếu hụt mục tiêu đã tăng lên 119 ngày!Wu Lei tiếp tục tạo nên sự xuất hiện của băng ghế dự bị.