Từ MU đến Bồ Đào Nha: Hai bộ mặt Bruno Fernandes

Từ MU đến Bồ Đào Nha: Hai bộ mặt Bruno Fernandes

Bruno Fernandes được khen ngợi là người hùng ở MU, nhưng anh thể hiện hình ảnh trái ngược trong màu