Chàng thợ xây một bước đổi đời nhờ ngoại hình “anh em song sinh” với Ronaldo

Chàng thợ xây một bước đổi đời nhờ ngoại hình “anh em song sinh” với Ronaldo

Sinh ra trong một gia đình bần nông ở miền bắc Iraq, cuộc đời của Biwar Abdullah tưởng như sẽ gắn li