HLV Kuala Lumpur City: "Chúng tôi đã chuẩn bị cho loạt sút luân lưu"

HLV Kuala Lumpur City: "Chúng tôi đã chuẩn bị cho loạt sút luân lưu"

“Trước trận, tôi đã chia sẻ Viettel là đội mạnh của khu vực. Đây là trận khó khăn, hôm nay chúng tôi