Đá phản ngỡ ngàng, Ukraine mất vé World Cup vào tay Xứ Wales

Đá phản ngỡ ngàng, Ukraine mất vé World Cup vào tay Xứ Wales

Hành trình tham dự World Cup 1958 của Xứ Wales kết thúc ngay ở tứ kết khi họ thất bại dưới tay Brazi