Nguyễn Huy Hoàng, Hồ Văn Ý lọt top gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng Việt Nam năm 2021

Nguyễn Huy Hoàng, Hồ Văn Ý lọt top gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng Việt Nam năm 2021

Từ 138 hồ sơ giới thiệu ứng viên cho giải thưởng, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt N